O firmie » 

Działania charytatywne i prospołeczne

 

Motto prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie przyświeca właścicielowi Firmy W.Lewandowski P.H.U. od samego początku. Dowodem tego jest już sam dobór branży oraz ciągłe starania o upowszechnianie nurtu proekologicznego. Uzupełnieniem dla tych działań są licznie inicjatywy mające pozytywny wkład w szerzenie sportowego stylu życia, etycznych zachowań czy rozwój zainteresowana kulturą i sztuką.

 

Do najpopularniejszych przedsięwzięć należą:

 

- organizowanie licznych turniejów tenisowych, więcej...

- współorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego, więcej...

- przeprowadzenie w łódzkich szkołach konkursu o tytuł Przyjaciela Środowiska.

Facebook