Osiągnięcia » 

Modernizacja Roku

 

MODERNIZACJA ROKU

 

 

Jest to Ogólnopolski Konkurs Otwarty organizowany przez TARGI POMORSKIE Sp. z o.o. przy współudziale Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego oraz pod Honorowym Patronatem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dyplom z marca 2005 r. dla inwestora i wykonawcy: Firmy „W. LEWANDOWSKI” potwierdzający nominację do tytułu MODERNIZACJA ROKU 2004  - Modernizacja obiektu Mieszkalno-Biurowego przy ul. Kopernika 5 w Łodzi w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku 2004”.

 

Dyplom Finalisty Konkursu  i Tytuł Modernizacja Roku 2004 z września 2005 r. w kategorii „Obiekty Mieszkalne” za przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego przy ul. Kopernika 5 w Łodzi (będącego główną siedzibą firmy) w konkursie jak wyżej. Przyznanie głównej nagrody Firmie „W. LEWANDOWSKI” uzasadniono w następujący sposób: „Za znakomite przeprowadzenie remontu odtworzeniowego i modernizację obiektu w duchu epoki, w której powstał i unowocześnienie funkcji obiektu z zastosowaniem współczesnych rozwiązań projektowych i materiałowych. Na podkreślenie zasługuje wysoka kultura wystroju wnętrz i ich perfekcyjne wykonawstwo.”

Facebook