Osiągnięcia » 

Polski Godło Promocyjne "Teraz Polska"

 

POLSKIE GODŁO PROMOCYJNE „TERAZ POLSKA”

 

 

Polski Program Promocyjny, objęty honorowym patronatem Prezydenta RP, powstał w początkach lat 90-tych. Jego celem jest promocja wysokiej jakości produktów i usług na rynku polskim. Wyróżniając najwyższej jakości produkty i usługi propaguje nowoczesne metody produkcji i zarządzania oraz pomaga działającym na polskim rynku przedsiębiorstwom w budowaniu i umacnianiu ich marek. Program realizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, która coroczne organizuje Konkurs „Teraz Polska” na Najlepsze Produkty i Usługi. Laureaci Konkursu otrzymują prawo korzystania  z Godła „Teraz Polska”, którego logo zawiera barwy narodowe.

 

Otrzymanie w dniu 12-06-2006 r.  podczas Koncertu Galowego w Sali Kongresowej w Warszawie Statuetki i Dyplomu Kapituły która, jako Laureatowi, przyznała naszej firmie Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w XVI edycji Konkursu „Teraz Polska”  za papiery higieniczne makulaturowe „EkoSoft”, „BunnySoft”  i „EkoClean”.

Facebook