Osiągnięcia » 

Solidna Firma

 

SOLIDNA FIRMA

 

 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez  ogólnopolski  Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma/Biała Lista pod patronatem Unii Europejskiej, przy współudziale parlamentu R.P. i  resortów gospodarczych. Tytuł „Solidna Firma” uzyskuje się po pozytywnej, trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.

 

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2002” uzyskany w styczniu 2003 r. w I edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2003” uzyskany w styczniu 2004 r. w II edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2004” uzyskany w lutym 2005 r. w III edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Specjalny, Srebrny Certyfikat z dnia 11-03-2005 r. dla trzykrotnego laureata Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2005” uzyskany w lutym 2006 r. w IV edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2006” uzyskany w lutym 2007 r. w V edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Specjalny, Złoty Certyfikat z dnia 16-03-2007 r. dla pięciokrotnego laureata Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2007” uzyskany w lutym 2008 r. w VI edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2008” uzyskany w lutym 2009 r. w VII edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2009” uzyskany w lutym 2010 r. w VIII edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

 

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2010” uzyskany w lutym 2011 r. w IX edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

 

Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2011” uzyskany w styczniu 2012 r. w X edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

 

Statuetka i tytuł Perły Solidności uzyskany w marcu 2012 r. w X edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.


Certyfikat i tytuł „Solidna Firma 2012” uzyskany w lutym 2013 r. w XI edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma/Biała Lista.

Facebook